GABRIELE FAURI

Gabriele Fauri
In Charge of
R.O.R.U. - RIPARTIZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
In Charge of
R.O.R.U. - UFFICIO ASSUNZIONE E GESTIONE
In Charge of
R.O.R.U. - UFFICIO GESTIONE PAGHE E PRESENZE
In Charge of
R.O.R.U. - UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMANE
Phone
0461615224
Mobile Phone
3357822118
E-mail
gabriele.fauriSPAMFILTER@fmach.it